Ден на отворените врати – Niftylift
May 29, 2017
Доставени 9 автовишки за ЧЕЗ Разпределение България АД
December 18, 2017

Доставка на 4 бр. 39 м. автовишки на шасита с двойно задвижване за ЕСО ЕАД

На 17.05.2016 г. Дестинация България ЕООД достави на ЕСО ЕАД 4 бр. автовишки модел Socage 39TJJ с работна височина 39 метра, монтирани от нас на 18-тонни шасита с двойно задвижване MAN.

Техниката е доставена в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка от 30.11.2015 г. и е на стойност 4 млн. лв. без ДДС.