Доставени 9 автовишки за ЧЕЗ Разпределение България АД

Доставка на 4 бр. 39 м. автовишки на шасита с двойно задвижване за ЕСО ЕАД
August 31, 2017
Доставка на 2 бр. автовишки на камионни шасита с двойно задвижване за ЕСО ЕАД
June 14, 2018

Доставени 9 автовишки за ЧЕЗ Разпределение България АД

Дестинация България ЕООД произведе и достави на ЧЕЗ Разпределение България АД 9 бр. автовишки модел Lifto T14 с работна височина 14 метра, монтирани на шасита с двойно задвижване Iveco. Машините са оборудвани с изолиран кош и имат товароподемност 250 кг.

Техниката е доставена в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка от 13.07.2017 г. и е на стойност 1.22 млн. лв. без ДДС.