Доставени 9 автовишки за ЧЕЗ Разпределение България АД
December 18, 2017
Доставка на 6 бр. автовишки на високопроходими шасита за Електроразпределение Юг ЕАД
October 9, 2018

Доставка на 2 бр. автовишки на камионни шасита с двойно задвижване за ЕСО ЕАД

На 14.06.2018 г. Дестинация България ЕООД достави на ЕСО ЕАД 2 бр. автовишки модел Socage 35TJ с работна височина 35 метра, монтирани от нас на 18-тонни шасита с двойно задвижване MAN.

Техниката е доставена в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка от 19.12.2017 г. и е на стойност 1.29 млн. лв. без ДДС.