Доставка на 2 бр. автовишки на камионни шасита с двойно задвижване за ЕСО ЕАД
June 14, 2018

Доставка на 6 бр. автовишки на високопроходими шасита за Електроразпределение Юг ЕАД

На 09.10.2018 г. Дестинация България ЕООД достави на Електроразпределение Юг ЕАД 6 бр. автовишки модел Socage T316 с работна височина 16 метра, монтирани от нас на високопроходими шасита с двойно задвижване Iveco. Машините са оборудвани с изолиран кош и имат товароносимост 250 кг.

Техниката е доставена в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка от 17.04.2018 г. и е на стойност 1.45 млн. лв. без ДДС.