Поръчково производство

В дружеството е обособено звено за изпълнение на поръчки за проектиране и производство на подемни съоръжения по задание на нашите клиенти. Дестинация България разполага с модерна производствена база, производствено обордуване и квалифицирани служители за обезпечаване на производствените дейности. Обособен е отдел "Инженеринг", като в проектирането се използват последно поколение CAD софтуерни продукти.

Не се колебайте да се свържете с нас ако имате нужда от подемни машини със специфични функции и характеристики, които да изпълняват напълно изискваните от Вас дейности.


Ръчни козлови кранове

Дестинация България ЕООД произведе 12 бр. ръчни козлови крана за движение по релси съгласно изискванията на спечелена обществена поръчка.

Дейността изпълнявана от козловите кранове е свързана с повдигане, транспортиране и подмяна на дълги релси.

Доставеният модел е с товароподемност от ... кг., собствено тегло ... кг. и максимална височина на повдигане от ... м.

Качеството на произведените от Дестинация България ЕООД подемни машини се доказва посредством декларация за съответствие с приложимите стандарти, както и чрез проведени изпитвания от независими акредитирани служби.