Дестинация България ЕООД. Лидер в отрасъл подемна техника в страната.


Предоставяме комплексни услуги в областта на повдигането на хора и товари.

Дружеството е основано през 2003 г. и е базирано в гр. Пловдив. Разполага с модерна производствена и сервизна база с площ от над 18 хил. кв. м., изградена в индустриална зона Пловдив-север и оборудвана с високотехнологична апаратура.

Наши клиенти са близо 90% от крупните предприятия, заети в сектор енергетика и добивна промишленост в България. Комплексът от изпълнявани дейности, отличната позиция на пазара и висококвалифицираните ни кадри са ключови за успеха на фирмата.


Дейности


Сертификати и лицензи

При изпълнение на дейностите в дружеството се прилагат изискванията на приложимите законови актове и международни стандарти, както и на сертифицираната интегрирана система за управление, съгласно стандартите БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001 и BS OHSAS 18001. Фирмата е вписана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ в регистъра на лицата извършващи ремонт, поддържане и преустройство на повдигателни съоръжения. Дестинация България ЕООД притежава лицензиран център за професионално обучение /ЦПО/, както и лицензия за вписване в камарата на строителите на Р. България.


Част от нашите клиенти


Контактни данни